Zakelijk Partners Hollands Midden

 
Alle zakelijke partners van de Stichting MHM, Muziekliefhebbers Hollands Midden,  
steunen de stichting bij het organiseren van het grootste amateurmuziekevenement 
dat jaarlijks in de  Haarlemmermeer plaats vindt,  het MHéM. 


MHM Businessclub is de meest actieve BC van de Haarlemmermeer. Een BC waar je als onderneming echt iets aan hebt. MHM zorgt niet alleen voor meer zichtbaarheid van
 haar partners, maar zorgt er ook voor dat zij zich d.m.v. de periodieke netwerkbijeen-
komst (MeerBorrel) en de periodieke PartnersVrijdagmiddagBorrel,  kunnen presente-
ren aan de andere partners en ondernemend en dienstverlenend Haarlemmermeer en omgeving,  nieuwe contacten kunnen leggen, bestaande kunnen uitdiepen en verbin-
dingen kunnen leggen om wellicht tot mooie samenwerkingen te komen. Daarnaast
biedt de MeerBorrel ook nog de gelegenheid  ervaringen en kennis met elkaar te de-
len of kennis tot zich nemen, om tot verdere ontwikkeling te komen en/of te groeien.

 Van goed naar "SAMEN BETER"

MHM BC's primaire doel: Naar "Samen Beter"

- meer zichtbaarheid partners aanbieden;
- uitbreiding netwerk van de partners genereren;
- presentatiemogelijkheden partners aanbieden;
- verbinden/samenwerkingen stimuleren; 
- gelegenheid kennis en ervaringen te delen/uitwisselen;
- plezier met én aan elkaar beleven.

Doel Stichting MHM 

- stimuleren van het bespelen van een instrument en 
   het samenspelen onder de jeugd;
- partners de gelegenheid bieden om kennis, ervarin-
  gen en netwerken met elkaar te delen t.b.v. groei en
  verder zakelijke ontwikkeling. 

Bijeenkomsten

Wij zullen hier niet alleen de eigen bijeenkomsten
vermelden,  maar ook die van de partners en de 
openbare bijeenkomsten van andere ondernemers-
clubs actief in groot Haarlemmermeer.