Zakelijk Partners Hollands Midden

 
Alle zakelijke partners van de Stichting MHM, Muziekliefhebbers Hollands Midden,  steu-nen de stichting bij het organiseren van het grootste amateurmuziekevenement dat jaar-
lijks in de  Haarlemmermeer plaats gaat vinden,  het MH&M. 


MHM Businessclub ondersteund vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio
Noord-Holland zuid en Zuid-Holland noord, bij  het leggen van verbinden om tot  samen-werkingen te komen, tot het verkrijgen van meer zichtbaarheid binnen de club en naar de markt toe. Op de bijeenkomsten kunnen leden elkaar  beter leren kennen, ervaringen en kennis delen of tot zich nemen, om tot verdere ontwikkeling te komen en/of te groeien.

 Van goed naar "SAMEN BETER"

MHM Businessclub
Primaire doel: "Samen Beter"

Leden leren elkaar beter kennen. Er worden verbindingen gelegd om
tot samenwerkingen te komen. Ze komen om ervaringen en kennis te
delen en te vergaren én vooral om veel lol met elkaar te hebben tij-
dens de maandelijkse, informele en laagdrempelige netwerkbijeen-
komsten of bedrijfsbezoeken in de regio. De masterclass-es en keyno-
tes (geïnitieerd door  een partner) geven de bijeenkomsten een extra 
dimensie.

Doel Stichting MHM 

Ons doel is, om als dank voor de door onze partners geboden
ondersteuning aan ons jaarlijkse evenement, voor de hun ver-
tegenwoordigers, de leden van de MHM Businessclub, de leuk-
ste bijeenkomsten te organiseren, om het primaire doel van de businessclub te kunnen realiseren. 

Bijeenkomsten

Wij zullen hier niet alleen de eigen bijeenkomsten
vermelden,  maar ook die van de partners en de 
openbare bijeenkomsten van andere ondernemers-
clubs actief in groot Haarlemmermeer.